Er du gammel nok til å huske da de første oljefolkene kom til Norge på 1960-tallet? Husker du boreplattformene? Funnet av Ekofiskfeltet?  Husker du de politiske diskusjonene? Opprettelsen av Oljedirektoratet og Statoil i 1972? 

Norges oljehistorie handler om plattformer, store funn og ingeniørkunst, men og om hvordan det norske sikkerhetsregimet har blitt til. Om regelverk og ulykker, tilsyn og triumfer.

Vil du lese flere reportasjer? 

Her kan du lese flere reportasjer fra Dialog. Du finner også tidsskriftet som PDF i vedlegget under. 

Ønsker du å motta Dialog i trykt versjon? Send en e-post til dialog@ptil.no og oppgi hvor mange eksemplarer du ønsker.