Equinor, virksomhet til havs

Marita Halsne

Sjefingeniør

Tore Endresen

Telefon 916 28 952
Telefon 51 87 35 13

Equinor (landanlegg), Esso (landanlegg), Shell (landanlegg), Naturkraft, Gassco, Gassnova

Espen Landro

Telefon 904 13 714
Telefon 51 87 34 75

ConocoPhillips, Shell, Vår Energi, Neptune Energy Norge AS, Lundin, Suncor, OMV

Anne Gro Løkken

Flyttbare innretninger og boreentreprenører

Anne Marit Lie

Aker BP, Wintershall DEA, Repsol, Total, Spirit Energy, DNO, Okea, MOL, Wellesley, rettighetshavere prekvalifisert som operatør, øvrige rettighetshavere

Inga Lina Austnes

Andre entreprenører, Petoro

Aina Eltervåg