Equinor, virksomhet til havs

Marita Halsne

Sjefingeniør

Tore Endresen

Equinor (landanlegg), Esso (landanlegg), Shell (landanlegg), Naturkraft, Gassco, Gassnova

Espen Landro

ConocoPhillips, Shell, Vår Energi, Neptune Energy Norge AS, Lundin, OMV

Anne Gro Løkken

Leif J. Dalsgaard

Flyttbare innretninger og boreentreprenører

Anne Marit Lie

Aker BP, Wintershall DEA, Repsol, Total, Spirit Energy, DNO, Okea, MOL, Wellesley, Suncor, rettighetshavere prekvalifisert som operatør, øvrige rettighetshavere

Inga Lina Austnes

Andre entreprenører, Petoro

Aina Eltervåg