Slagentangen, Nyhamna, Kollsnes/Sture, Kårstø og Tjeldbergodden

Espen Landro

Hammerfest LNG

Arne Johan Thorsen