Ptil logo 2018 svart mobile ptil-logo-norsk-new

CODAM - Skade på bærende konstruksjoner/rørledninger

Rapportene systematiseres i databasen Corrosion and damage (CODAM).

Databasen administreres av oss og innholder skader og hendelser på konstruksjoner og rørledningssystemer fra midten av 1970-tallet til i dag. Data benyttes blant annet i arbeidet med Risikonivå i norsk petroleumsvirksomhet (RNNP).

Rapporter skader på og hendelser i forbindelse med bærende konstruksjoner og rørledningssystemer her