El-ulykker er ulykker som resulterer i personskader som følge av strømgjennomgang eller lysbuer.

El-ulykker med personskader på petroleumsanlegg skal i hvert enkelt tilfelle meldes til Petroleumstilsynet, jf. styringsforskriften § 31.

Skjemaet ”rapport om el-ulykke med personskade” kommer alltid i tillegg til varslingsskjemaet som skal sendes inn etter styringsforskriften § 29.

Skjemaet for el-ulykker brukes kun for landanlegg.

Skjema

Rapport om elulykke med personskade (Word-format)  

Rapport om elulykke med personskade (Nynorsk versjon)

Rapport om elulykke med personskade (for utskrift - PDF)

Veiledning for utfylling av rapport om el-ulykke 

Rapport om el-ulykke med personskade sendes til oss på e-post til postboks@ptil.no