Ptil logo 2018 svart mobile ptil-logo-norsk-new

Borerapportering (DDRS)

Alle operatører for boring på norsk kontinentalsokkel er pålagt å rapportere daglige data fra boreaktiviteten til myndighetene.

Innrapporteringen har vært i drift siden 1984. En ny standard ble tatt i bruk i 2008. Formatet er XML-basert og bygger på WITSML.

Ansvar for vedlikehold av standarden er lagt til EPIM (E&P Information Management Association).

Hvordan overføre data?