Ptil logo 2018 svart mobile ptil-logo-norsk-new

Sikringsdagen 2022

Russlands invasjon av Ukraina har medført økt oppmerksomhet om trusselbildet for petroleumssektoren, energisikkerhet i Europa, stabil leveranse og betydningen av sikker drift på norsk sokkel.

Publisert: 20. juni 2022