Følg sendingen hvor vi legger fram resultatene fra Risikonivå i norsk petroleumsvirksomhet (RNNP) 2021.