Ptil logo 2018 svart mobile ptil-logo-norsk-new

Sikkerhet - status og signaler 2021/202

Hva preget sikkerhetsåret 2021 og hva blir Petroleumstilsynets viktigste prioriteringer i 2022? 

Publisert: 14. januar 2022