En krevende geopolitisk situasjon preger norsk gassproduksjon, og den totale petroleumsaktiviteten er nå skyhøy. Parallelt er det stort og økende behov for å etablere ny, norsk havindustri for å sikre større bredde og volum i energitilfanget - og for å innfri klimamålene.

For Ptil er det viktig at sikkerheten, inkludert sikring mot bevisste anslag, ivaretas i alle faser av petroleumsvirksomheten - og at dagens kvaliteter og erfaringer videreføres og tilpasses ny energiindustri. 

Nå haster det å få på plass et godt og hensiktsmessig regelverk for fornybar energiproduksjon til havs. Ptil har en viktig rolle i dette – og vi er klar til å både ta og videreføre vårt ansvar. 

Store og krevende utfordringer ligger i dag foran oss alle. Vi vil lykkes dersom partene jobber sammen og samtidig for en sikker og stabil energiutvikling. 

For sikker og stabil energiutvikling. Sammen og samtidig.