Filmen Hav av tillit setter det norske sikkerhetsregimet under lupen. Systemet er tuftet på ansvarlighet, samarbeid, risikoforståelse, læring etter alvorlige ulykker – og tillit.

Men hvordan fungerer dette i praksis?