Ptil arrangerte Barrieredagen 2020 med fullsatt sal.

Tema for dagen var erfaringsoverføring, tilsynserfaringer og ulike løsninger for barrierestyring.