Ptil logo 2018 svart mobile ptil-logo-norsk-new

RNNP 2018: Spørreskjemaundersøkelsen 2017

Ptil har fått gjennomført en feltstudie med intervjuer og observasjon innenfor utvalgte områder for å få mer kunnskap om årsakene til den negative utviklingen fra 2015-2017, hvordan resultatene kan forstås, og hvordan dette kan følges opp.

Publisert: 26. april 2019