Til Topplederkonferansen 2019 kom ledere og beslutningstakere fra forskjellige bransjer for å belyse relevante problemstillinger. Tematiske knagger for arrangementet var:

Samfunnets sårbarhet
Storulykke og ansvar
Sikkerhet, klima og omdømme - næringens rammebetingelser.
Målet med Topplederkonferansen, som arrangeres årlig, er å skape en arena for å dele erfaringer, tanker og kunnskap som i sum bidrar til styrket sikkerhet i bransjen.