Ptil logo 2018 svart mobile ptil-logo-norsk-new

Hva kan vi lære av Deepwater Horizon-ulykken?

Jon Turnbull, tidligere brønnintegritetsekspert i BP, snakket om læring etter Deepwater Horizon-ulykken på Ptils Topplederkonferanse 29. oktober 2019.

Publisert: 6. november 2019
  • Risikostyring