Ptil har nylig gjennomført et stort scenariearbeid for å være best mulig forberedt for framtiden. Her har vi identifisert en rekke utviklingstrekk og drivkrefter vi mener kan ha betydning for næringen i årene som kommer.

Hva betyr dette for næringens rammebetingelser?

Næringens rammebetingelser var ett av hovedtemaene da Ptil arrangerte Topplederkonferansen 2019. Rundt 120 toppledere og andre beslutningstakere deltok.

Her kan du se alle innleggene om næringens rammebetingelser på Topplederkonferansen 2019