Ptil logo 2018 svart mobile ptil-logo-norsk-new

Risiko & Usikkerhet

Petroleumstilsynet har presisert definisjonen av risikobegrepet. Risiko er nå definert som konsekvensene av virksomheten, med tilhørende usikkerhet.

Publisert: 29. april 2015