Ptil logo 2018 svart mobile ptil-logo-norsk-new

Video

Sortert på: Sist publisert
 • Webinar: Understanding the Norwegian safety regime 2020 Part 1
  Publisert:
  The PSA staged a webinar for the industry on 5 November 2020 to provide a better understanding of the Norwegian safety regime, the role of the supervision authority, and how the parties work to monitor and improve the level of safety.
 • Webinar: Understanding the Norwegian safety regime 2020 Part 2
  Publisert:
  The PSA staged a webinar for the industry on 5 November 2020 to provide a better understanding of the Norwegian safety regime, the role of the supervision authority, and how the parties work to monitor and improve the level of safety.
 • Reaksjoner på Ptils Hovedtema 2021 - Topplederkonferansen 2020
  Publisert:
  Ptils Hovedtema for 2021: "På lag med leverandørene" skapte debatt under Topplederkonferansen.
 • Anne Myhrvold - Topplederkonferansen 2020
  Publisert:
  Anne Myhrvold, direktør i Ptil, snakker om situasjonen i 2020 og presenterer Ptils hovedtema for 2021.
 • Thina Saltvedt - Topplederkonferansen 2020
  Publisert:
  Thina Saltvedt, sjefanalytiker for bærekraftig finans i Nordea, snakker om olje og fornybar – overganger, utfordringer og muligheter.
 • Trude Sundset - Topplederkonferansen 2020
  Publisert:
  Trude Sundset, administrerende direktør i Gassnova snakker om grønn omstilling; hvilken rolle spiller CCS?
 • Anniken Hauglie - Topplederkonferansen 2020
  Publisert:
  Anniken Hauglie, administrerende direktør i Norsk olje og gass, snakker om oljenæringens satsing i ny energimiks.
 • Tove Lunde - Topplederkonferansen 2020
  Publisert:
  Tove Lunde, styreleder for Global Offshore Wind Health & Safety Organisation (G+), snakker om sikkerhetens betydning i en ny bransje.
 • Torleif Husebø - Topplederkonferansen 2020
  Publisert:
  Torleif Husebø, fagleder i Petroleumstilsynet, snakker om Ptils perspektiver på fornybar.
 • Harald Solberg - Topplederkonferansen 2020
  Publisert:
  Harald Solberg, administrerende direktør i Norges Rederiforbund, snakker om rederbransjens realiteter.
 • Arne Sigve Nylund - Topplederkonferansen 2020
  Publisert:
  Arne Sigve Nylund, konserndirektør i UPN, Equinor, snakker om sikker drift av modne felt.
 • Steinar Våge - Topplederkonferansen 2020
  Publisert:
  Steinar Våge, administrerende direktør i ConocoPhillips, snakker om Ekofisk – først og sist på norsk sokkel?