Ptil logo 2018 svart mobile ptil-logo-norsk-new

Video

Sortert på: Sist publisert
 • Sikkerhetsforums årskonferanse 2021 - Hvordan vil fremtidens arbeidsliv bli?
  Publisert:
  Pål Molander, direktør i STAMI, presenterer Hvordan vil fremtidens arbeidsliv bli?
 • Sikkerhetsforums årskonferanse 2021 Forebygging av storulykker – partenes felles ansvar
  Publisert:
  Henrik S. Fjeldsbø, forbundssekretær i Industri Energi og Berit Sørset, fagsjef for Norsk Industri – i samtale med pressekontakt i Ptil, Øyvind Midttun.
 • Sikkerhetsforums årskonferanse 2021 - Landanleggene - læring av hendelser og forebygging av storulykker
  Publisert:
  Irene Rummelhoff, konserndirektør, markedsføring, midstrøm & prosessering (MMP) i Equinor presenterer Landanleggene: læring av hendelser og forebygging av storulykker.
 • Sikkerhetsforums årskonferanse 2021 - Rettighetshaverens ansvar for sikkerhet
  Publisert:
  Kristin Kragseth, administrerende direktør i Petoro presenterer Rettighetshaverens ansvar for sikkerhet.
 • Sikkerhetsforums årskonferanse 2021 - Helge Ingstad - Derfor kolliderte fregatten
  Publisert:
  Ingvild K. Ytrehus, koordinator fagstab for Statens havarikommisjon presenterer Helge Ingstad: Derfor kolliderte fregatten.
 • Sikkerhetsforums årskonferanse 2021 - Fremtidens digitale oljearbeider i Aker BP
  Publisert:
  Hege Fjell Urdahl, VP Integrated operations i Aker BP presenterer Fremtidens digitale oljearbeider i Aker BP.
 • Sikkerhetsforums årskonferanse 2021 - Sikkerhetsutfordringer i framtidig drift
  Publisert:
  Erling Meyer, direktør for sikkerhet og bærekraft i Utforskning og produksjon Norge (VP SSU i UPN) i Equinor og medlem av Sikkerhetsforum presenterer Sikkerhetsutfordringer i framtidig drift.
 • Sikkerhetsforums årskonferanse 2021 - Arbeidsmiljøutfordringer ved det grønne skiftet
  Publisert:
  Halvor Erikstein, organisasjonssekretær i SAFE og medlem i Sikkerhetsforum, presenterer Arbeidsmiljøutfordringer ved det grønne skiftet.
 • Sikkerhetsforums årskonferanse 2021 - Politiske føringer
  Publisert:
  Vegard Einan, statssekretær i Arbeids- og sosialdepartementet presenterer politiske føringer på Sikkerhetsforums årskonferanse 2021.
 • Sikkerhetsforums årskonferanse 2021 - RNNP, fra etterpåklokskap til forebygging
  Publisert:
  Torleif Husebø, fagleder i Ptil presenterer RNNP, fra etterpåklokskap til forebygging.
 • Sikkerhetsforums årskonferanse 2021 - 21 år, et tilbakeblikk
  Publisert:
  Knut Thorvaldsen, vise adm.dir. i Norsk olje og gass , Halvor Erikstein, organisasjonssekretær i Safe og Lill-Heidi Bakkerud, nestleder i Industri Energi i samtale med direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt, Inger Anda.
 • Sikkerhetsforums årskonferanse 2021 - Anne Myhrvold
  Publisert:
  Anne Myhrvold, direktør i Petroleumstilsynet, ønsker velkommen til Sikkerhetsforums årskonferanse 2021.