Ptil logo 2018 svart mobile ptil-logo-norsk-new

Video

Sortert på: Sist publisert
 • Hovedtema 2022: Kapasitet og kompetanse er nøkkelen til sikkerhet
  Publisert:
  Ptils hovedtema for 2022 understreker viktigheten av rett kapasitet og kompetanse. Sikkerheten i en stadig mer kompleks bransje kan bare ivaretas gjennom en kompetent arbeidsstokk og god bemanning.
 • Sikkerhet - status og signaler 2021/202
  Publisert:
  Hva preget sikkerhetsåret 2021 og hva blir Petroleumstilsynets viktigste prioriteringer i 2022? 
 • Leverandørdagen 2021: Aslak Sira Myhre
  Publisert:
  To underverk verdt å ta vare på - om norsk leverandørindustri og sikkerheten på sokkelen.
 • Leverandørdagen 2021: Anne Myhrvold
  Publisert:
  Ptil-direktør Anne Myhrvolds innledning på Leverandørdagen 2021.
 • Leverandørdagen 2021: Ptils oppfølging av rammebetingelser
  Publisert:
  Hvorfor har rammebetingelser vært et viktig tema for Ptil å følge opp? Irene Åstein Dahle, sjefingeniør Ptil
 • Leverandørdagen 2021: Ptils oppfølging av rammebetingelser
  Publisert:
  Rammebetingelser og innleie. Roar Høydal, fagleder arbeidsmiljø, Ptil
 • Leverandørdagen 2021: Ptils oppfølging av rammebetingelser
  Publisert:
  Møteseriene - hva ser vi nå, sett i lys av hovedtema? Ingvil Tveit Håland, tilsynsleder, Ptil
 • Veien videre – hva gjør Ptil fremover?
  Publisert:
  Sigve Knudsen, direktør Juss og Rammevilkår, Ptil
 • Leverandørdagen 2021: Berit Sørset
  Publisert:
  På lag med oss - leverandørene
 • Leverandørdagen 2021: Ernst & Young
  Publisert:
  Leverandørindustrien fremover – hvor går vi?
 • Leverandørdagen 2021: Steinar Krogstad, Fellesforbundet
  Publisert:
  På samme lag eller hund og katt?
 • Leverandørdagen 2021: Erik Sæstad
  Publisert:
  Leverandører, underleverandører og operatører på sokkelen - Samarbeid for sikkerhet