Ptil logo 2018 svart mobile ptil-logo-norsk-new

Video

Sortert på: Sist publisert
 • IKT-sikkerhet: Dealing with the dark side
  Publisert:
  Nye teknologiske løsninger, deling av data og sammenkobling av systemer gir oljebransjen positive gevinster – men bidrar også til økt sårbarhet. Kjenner vi de digitale truslene godt nok?
 • Sikkerhetsforums årskonferanse 2020
  Publisert:
  Sikkerhetsforums årskonferanse 2020 ble dessverre avlyst. Vi har i stedet laget en digital versjon, som belyser viktigheten av godt partssamarbeid, spesielt i den tiden vi nå er inne i.
 • Hovedtema 2021: På lag med leverandørene
  Publisert:
  Ptils hovedtema for 2021 - På lag med leverandørene - understreker leverandørselskapenes viktige betydning for sikkerheten i norsk petroleumsvirksomhet.
 • Sikkerhet, status og signaler 2020/2021
  Publisert:
  Se opptak fra Sikkerhet, status og signaler - en sikkerhetsmessig status for 2020 og våre forventninger og signaler til næringen for 2021.
 • Webinar: Arbeidsmiljø handler om arbeid
  Publisert:
  Mandag 7. desember inviterte Arbeidsmiljøsatsningen og partene i arbeidslivet til webinaret Arbeidsmiljø handler om arbeid. Representanter fra myndighetene og partene presenterte og diskuterte satsingen. Se opptaket fra webinaret.
 • Webinar: Innovasjonsdagen 2020
  Publisert:
 • Den digitale oljearbeider
  Publisert:
  Digitalisering endrer petroleumsnæringen radikalt og vil bety store endringer for mange ansatte. Men hvordan blir framtidens arbeidshverdag for den digitale oljearbeider?
 • Webinar: Understanding the Norwegian safety regime 2020 Part 1
  Publisert:
  The PSA staged a webinar for the industry on 5 November 2020 to provide a better understanding of the Norwegian safety regime, the role of the supervision authority, and how the parties work to monitor and improve the level of safety.
 • Webinar: Understanding the Norwegian safety regime 2020 Part 2
  Publisert:
  The PSA staged a webinar for the industry on 5 November 2020 to provide a better understanding of the Norwegian safety regime, the role of the supervision authority, and how the parties work to monitor and improve the level of safety.
 • Reaksjoner på Ptils Hovedtema 2021 - Topplederkonferansen 2020
  Publisert:
  Ptils Hovedtema for 2021: "På lag med leverandørene" skapte debatt under Topplederkonferansen.
 • Anne Myhrvold - Topplederkonferansen 2020
  Publisert:
  Anne Myhrvold, direktør i Ptil, snakker om situasjonen i 2020 og presenterer Ptils hovedtema for 2021.
 • Thina Saltvedt - Topplederkonferansen 2020
  Publisert:
  Thina Saltvedt, sjefanalytiker for bærekraftig finans i Nordea, snakker om olje og fornybar – overganger, utfordringer og muligheter.