Ptil logo 2018 svart mobile ptil-logo-norsk-new

Video

Sortert på: Sist publisert
 • Webinar: Et helhetlig blikk på sikkerhet og miljø knyttet til undervannsanlegg
  Publisert:
  Petroleumstilsynet og Miljødirektoratet inviterte til webinar om hvordan sikkerhet og miljørisiko på havbunnsanlegg blir ivaretatt.
 • Petroleumstilsynets gransking av Johan Castberg-prosjektet
  Publisert:
  Presentasjon av Petroleumstilsynets gransking av årsakene til utfordringene med ferdigstilling av skrog og utstyr på Johan Castberg.
 • "God natt" - webinar om nattarbeid
  Publisert:
  Tirsdag 11. mai inviterte Petroleumstilsynet til webinar om nattarbeid. Se opptaket fra webinaret.
 • Petroleumstilsynets gransking av brann på Hammerfest LNG
  Publisert:
  Presentasjon av Petroleumstilsynets granskingsrapport etter brannen ved Hammerfest LNG på Melkøya 28. september 2020.
 • RNNP - 20 år med tillit
  Publisert:
  Mistillit kan være uforsonlig og splittende. Men uenighet og skepsis kan også danne grunnlag for fellesskap, respekt og gjensidig forståelse. Slik som for 20 år siden, da partene i oljebransjen kranglet om hva som var sannheten om sikkerheten.
 • RNNP 2020: Hvor sikker er norsk petroleumsvirksomhet?
  Publisert:
  Se opptak fra direktesendingen om RNNP: Hvor sikker er norsk petroleumsvirksomhet? Her legger vi fram tallene fra Risikonivå i norsk petroleumsvirksomhet (RNNP) 2020.
 • IKT-sikkerhet: Dealing with the dark side
  Publisert:
  Nye teknologiske løsninger, deling av data og sammenkobling av systemer gir oljebransjen positive gevinster – men bidrar også til økt sårbarhet. Kjenner vi de digitale truslene godt nok?
 • Sikkerhetsforums årskonferanse 2020
  Publisert:
  Sikkerhetsforums årskonferanse 2020 ble dessverre avlyst. Vi har i stedet laget en digital versjon, som belyser viktigheten av godt partssamarbeid, spesielt i den tiden vi nå er inne i.
 • Hovedtema 2021: På lag med leverandørene
  Publisert:
  Ptils hovedtema for 2021 - På lag med leverandørene - understreker leverandørselskapenes viktige betydning for sikkerheten i norsk petroleumsvirksomhet.
 • Sikkerhet, status og signaler 2020/2021
  Publisert:
  Se opptak fra Sikkerhet, status og signaler - en sikkerhetsmessig status for 2020 og våre forventninger og signaler til næringen for 2021.
 • Webinar: Arbeidsmiljø handler om arbeid
  Publisert:
  Mandag 7. desember inviterte Arbeidsmiljøsatsningen og partene i arbeidslivet til webinaret Arbeidsmiljø handler om arbeid. Representanter fra myndighetene og partene presenterte og diskuterte satsingen. Se opptaket fra webinaret.
 • Webinar: Innovasjonsdagen 2020
  Publisert: