Ptil logo 2018 svart mobile ptil-logo-norsk-new

Video

Sortert på: Sist publisert
 • Verneombudsrollen i praksis
  Publisert:
  -Arbeidsgivere må bruke verneombudene. De er en viktig brikke i sikkerhetsarbeidet, sier Ingelill Eide, HVO på Johan Sverdrup. De siste 20 årene har Sikkerhetsforum jobbet for bedre partssamarbeid i næringen.
 • IRF - International Regulators' Forum
  Publisert:
  International Regulators' Forum (IRF) vart etablert i 1994 av ei gruppe myndigheiter som ønska å fremme ei felles forståing av saker som angår sikkerheit, helse og miljø.
 • Optimisme og ansvar
  Publisert:
  RNNP-resultatene for 2019 viser en stabil eller positiv utvikling innen de fleste områder, og risikoen for en storulykke har aldri vært så lav som forrige år. Nå maner Ptil-direktøren bransjen til stor innsats for sikkerheten i perioden vi er inne i.
 • Arven etter Kielland
  Publisert:
  En storulykke er scenariet alle frykter mest. I norsk oljehistorie skjedde den største ulykken 27. mars 1980. Denne dagen mistet 123 mennesker livet da Alexander L. Kielland tippet rundt i Nordsjøen.
 • Barrieredagen 2020 -Barrierestyring i daglig drift. Operasjonell implementering – organisatorisk forankring
  Publisert:
  Glenn Gormsen, Offshore Installation Manager på Maersk Inspirer snakker om "Barrierestyring i daglig drift. Operasjonell implementering – organisatorisk forankring" på Barrieredagen 2020.
 • Barrieredagen 2020 - Overvåking av barrieretilstand – status og ulik praksis
  Publisert:
  Knut Øien fra SINTEF snakker om "overvåking av barrieretilstand – status og ulik praksis" - på Barrieredagen 2020.
 • Barrieredagen 2020 - Risikostyring, fagkunnskap og partssamarbeid
  Publisert:
  Jorunn Birkeland, NITO-tillitsvalgt i Equinor snakker om Risikostyring, fagkunnskap og partssamarbeid på Barrieredagen 2020.
 • Barrieredagen 2020 - Nettverk for barrierestyring i drift, med eksempler fra JIP om oppfølging av O&O barrierer
  Publisert:
  Ole Magnus Nyheim fra Safetec snakker om nettverk for barrierestyring i drift, med eksempler fra JIP om oppfølging av O&O barrierer på Barrieredagen 2020.
 • Barrieredagen 2020 - Barrierestyring i et helhetsperspektiv
  Publisert:
  Kjell Sandve fra ConocoPhillips holder innlegg om barrierestyring i et helhetsperspektiv på Barrieredagen 2020.
 • Barrieredagen 2020 - Krav, metode og implementering i drift
  Publisert:
  Kristian Gould fra Equinor og Koen van der Merwe fra DNV GL holder innlegget "Krav, metode og implementering i drift" på Barrieredagen 2020.
 • Barrieredagen 2020 - Tilsynserfaringer, forbedringer og fortsatte utfordringer
  Publisert:
  Gerhard Ersdal, Else Rasmussen og Elisabeth Lootz fra Ptil delte sine tilsynserfaringer, forbedringer og fortsatte utfordringer på Barrieredagen 2020.
 • Barrieredagen 2020 - Aldri en ny storulykke Anne Myhrvold, direktør, Petroleumstilsynet
  Publisert:
  Anne Myhrvold, direktør i Petroleumstilsynet innledet Barrieredagen 2020 med sitt innlegg "Aldri en ny storulykke" .