Hopp til hovedinnhold
Til Reportasjer
ET TIDSSKRIFT FRA PETROLEUMSTILSYNET

Sikring i usikre tider

Ilustrasjon: Midjourney Foto: Midjourney
Årvåkenhet - å være på vakt - er et nøkkelord når det gjelder samfunnssikkerhet og sikring, som er temaene i denne utgaven av tidsskriftet Dialog.

Årvåkenhet, å være på vakt, er et nøkkelord når det gjelder samfunnssikkerhet og sikring, som er temaene i denne utgaven av tidsskriftet Dialog.

  • Sikring

Russlands invasjon av Ukraina i 2022 har gitt økt oppmerksomhet om trusselbildet for petroleumssektoren, energisikkerhet i Europa og viktigheten av sikker drift på norsk sokkel.

Den har også gitt økt bevissthet om samfunnssikkerhet og sikring. Dette er
oppgaver vi i Petroleumstilsynet har arbeidet med lenge. Ansvaret har likevel fått ekstra tyngde nå.

I denne publikasjonen gir vi deg svaret på hva samfunnssikkerhet og sikring er, peker på noen viktige, dagsaktuelle dilemma og utfordringer og gir deg noen gode råd.

Les alle artiklene:

Video: Sikring på to minutter

Mens sikkerhet dreier seg om forebygging av uhell og ulykker, handler sikring om forebygging av uønskede tilsiktede handlinger. Men hvem har ansvaret for sikkerhet og sikring i norsk petroleumsvirksomhet?

Bestill Dialog

Ønsker du å bestille papirutgaven av Dialog? Send en e-post til dialog@ptil.no.