Hopp til hovedinnhold
Til Reportasjer
ET TIDSSKRIFT FRA PETROLEUMSTILSYNET

Ro i en presset situasjon

 Foto: Illustrasjon Midjourney
Hvordan opplever arbeidstakerne å gå på jobb i en bransje hvor søkelyset på sikring og sikkerhet er større enn noen gang? Vi har spurt representanter fra IndustriEnergi (IE) og Tekna.

Hvordan opplever arbeidstakerne å gå på jobb i en bransje hvor søkelyset på sikring og sikkerhet er større enn noen gang? Vi har spurt representanter fra IndustriEnergi (IE) og Tekna.

  • Sikring
  • Arbeidsmiljø
  • Risikostyring

- Hadde jeg fått spørsmål om sikringssituasjonen for et halvt år siden, ville jeg nok sagt at mange følte på en viss frykt knyttet til å jobbe offshore - med tanke på droneobservasjonene og krigen i Ukraina. Nå har imidlertid situasjonen roet seg, sier Henrik Solvorn Fjeldsbø, forbundssekretær i IE og medlem i Sikkerhetsforum. 
 
Han påpeker at dagens situasjon ikke bare er forbundet med negativitet.
  
- Norge er nå den største leverandøren av gass til et Europa i krise. Det har gjort oss mer bevisste på at vi jobber i en særskilt samfunnsnyttig industri. Den politiske vinden og folkeviljen til å opprettholde olje- og gassindustrien, har også skiftet.  

- Vi opplever at mange er mer vennlig innstilte til bransjen vår i dag, og at flere ser at det grønne skiftet ikke er så enkelt som å bare legge ned olje- og gassindustrien, sier Fjeldsbø.

Bilde av Henrik Solvorn Fjeldsbø.
- Norge er nå den største leverandøren av gass til et Europa i krise. Det har gjort oss mer bevisste på at vi jobber i en særskilt samfunnsnyttig industri, sier forbundssekretær Henrik Solvorn Fjeldsbø i IE. Foto: Ptil

Savner åpenhet 

Forbundssekretæren i IE er imidlertid tydelig på det er utfordrende at mye informasjon om sikring krever sikkerhetsklarering. Fjeldsbø har selv erfart at partene får informasjon fra hver sin kant. Og selv om alle sitter med samme informasjon, er det likevel umulig å diskutere den åpent i felles møter.  
 
- Vi må våge å spørre om hvilke risikoer som må være åpne, og hvilken læring vi nå kan dra ut av at vi ikke kan diskutere utfordringene fritt.  

- Trepartssamarbeidet er basert på åpenhet, tillit og dialog, og at vi i felleskap finner de beste løsningene. Når så mye informasjon er hemmelig, begrenser det måten vi jobber på. Vi får ikke alle de gode innspillene vi kunne fått.  
 
- Men det er klart – dette er en unik situasjon. Vi har aldri vært borti noe lignende, påpeker Fjeldsbø.  

- Spørsmålet blir derfor hvilke prosesser vi nå må ha for å kunne dele mer informasjon dersom vi havner i en liknende situasjon senere.  

Behov for informasjon 

Peter B. Sabel, tillitsvalgt for Tekna i Equinor og medlem av Sikkerhetsforum, minner om at industrien har opplevd trusler tidligere, blant annet i forbindelse med demonstrasjoner og aksjoner fra diverse grupper. 
 
- Situasjonen som oppsto i 2022, er likevel i en annen kategori. Noen arbeidstakere kjente nok på det da landanleggene ble satt under bevoktning av bevæpnede soldater fra Heimevernet. Mitt inntrykk er imidlertid at det gikk seg til, og at de ekstra vaktene fort ble en del av den nye normalen. 

Bilde av Peter B. Sabel
- Vårt inntrykk er at de aller fleste ansatte har forståelse for nødvendigheten av sikringstiltak, sier Tekna-tillitsvalgt Peter B. Sabel. Foto: Ptil

I perioden etter dronehendelsene og sabotasjen på Nord Stream-rørledningene, kom det mange spørsmål fra medlemmene til Teknas tillitsvalgte.  
 
- Bedriftene tok behovet for informasjon på alvor. Spørsmålene stilnet derfor raskt. Vårt inntrykk er at de aller fleste ansatte har forståelse for nødvendigheten av sikringstiltak, sier Sabel.  
 
- Sentrale tillitsvalgte opplever at det har vært regelmessig, god og åpen dialog gjennom hele perioden - så åpent som mulig når det gjelder sikring. Vi forsøker å formidle dette videre til andre tillitsvalgte og våre medlemmer.  

Godt partssamarbeid 

Sikring, og spesielt IKT-sikkerhet, har hatt mye fokus i industrien i en stund.  Sabel mener at trepartssamarbeidet har fungert godt.  
 
- Sikkerhetsforum har hatt en egen arbeidsgruppe om digitalisering, HMS og partssamarbeid. De leverte en svært god rapport i 2022, inkludert en del anbefalinger for videre forbedring.  
 
- Enkelte føler nok situasjonen mer på kroppen og psyken enn andre, og det er viktig at disse blir godt ivaretatt, understreker Tekna-representanten.  

- Men vi opplever at dette generelt sett har gått bra.  

Kunstig Intelligens - Vær på vakt

Bildet øverst i denne artikkelen er laget av en bildegenerator basert på kunstig intelligens (KI).

Bildegeneratorer, tekstroboter og virtuelle «venner» - har brått blitt allemannseie på internett, noe som både forundrer, forbløffer, forarger – og skaper en viss uro. 

Det vil alltid være forskjell på menneskelig og kunstig intelligens, men utviklingen går raskt, og det er grunn til å følge vaktsomt med, både på teknologien i seg selv, hvem som bruker den og hvordan den brukes.

Les flere artikler om sikring: