Hopp til hovedinnhold
Til Reportasjer
ET TIDSSKRIFT FRA PETROLEUMSTILSYNET

Flytende framtid

Havvindturbinen Tetraspar Demonstrator Foto: Morten Gjerstad
Like utenfor Karmøy testes ny teknologi under tøffe forhold. Målet er å gjøre Norge til en ledende eksportnasjon innen havvind.

Like utenfor Karmøy testes ny teknologi under tøffe forhold. Målet er å gjøre Norge til en ledende eksportnasjon innen havvind.

  • Havvind

Fra moloen i Sandvehamn på Karmøy kan to store vindturbiner skimtes mot horisonten, knappe ti kilometer fra land. Her ligger Marine Energy Test Centre (METCentre), hvor ny teknologi for havvind testes.

Testfeltet ligger kun en kort båttur unna for den spesialbygde arbeidsbåten som frakter mannskap og utstyr til og fra havvindinnretningene. På dekk slapper skipshunden Balto av i et hjørne. Han er langt mer sjøvant enn de fleste som besøker testsenteret. For til tross for hiv-kompenserte seter ombord, kjennes bølgene godt.

- Perfekt for å teste havvind, fordi forholdene her ute ofte er like tøffe som ute på åpent hav, sier Cecilia Girard-Vika, prosjektleder på METCentre.Video: Knappe ti kilometer fra land ligger Marine Energy Test Centre (METCentre), hvor ny teknologi for havvind testes.

Her, på senterets testområde utenfor Karmøy, tester selskaper hvordan havenergiteknologi virker under ulike forhold på havet. Senteret ble etablert i 2009 og er i dag ledende innen testing av nye marine fornybarteknologier.

- Vi tilbyr plass, tjenester og fasiliteter i et kontrollert miljø for å teste nye teknologier. Dette bidrar til å sikre utviklingskraft og videre optimalisering av disse teknologiene. Målet er å kunne produsere pålitelig, bærekraftig og kostnadseffektiv fornybar marin energi, sier den erfarne prosjektlederen.

Testsenteret har unike forutsetninger takket være at viktig infrastruktur er på plass. Her er eksportkabel for strøm, fiberkabel for dataoverføring og, ikke minst, utfordrende naturlige forhold med havdybde, strømmer og vind. Den geografiske plasseringen er også perfekt - nært verft, havner og store markeder i Nordsjøen.

Cecilia Girard-Vika
- Værforholdene utenfor Karmøy gir oss verdifull kunnskap om hvordan teknologien fungerer under tøffe forhold, så klarer du forholdene her, klarer du resten av verden også, sier Cecilia Girard-Vika, prosjektleder på METCentre. Foto: Morten Gjerstad

Hvorfor skriver Ptil om havvind?

I 2020 fikk Ptil delegert myndighetsansvar for havvind. Det innebærer at vi skal utvikle regelverk og føre tilsyn med utbygging og drift av vindkraftverk til havs.

Et nytt regelverk for fornybar energiproduksjon er nå under utarbeidelse.

1. januar 2024 skifter Petroleumstilsynet navn til Havindustritilsynet.

Gode forutsetninger

- Jeg tror at havvind kommer til å bli veldig stort. Vi er inne i en grønn omstilling nå, og skal vi få det til, må vi få inn nye fornybare energikilder. Jeg mener at havvind fremstår som en av de mest sannsynlige av disse, sier Arvid Nesse, administrerende direktør i METCentre og leder av Norwegian Offshore Wind Cluster. Med mer enn 370 medlemsbedrifter er det den største klyngen for offshore vindkraft i Norge.

Nesse mener at Norge har gode forutsetninger for å bygge en stor eksportindustri innen havvind.

- Norge var først ute med flytende havvind. Vi har ledet an og har flest teknologier under utvikling, vi har et verdensledende testsenter, og flytende havvind er relevant for alle verdens områder med dypt vann, sier Nesse.

Han trekker fram kompetansen som er bygget opp over lang tid i Norge, både fra maritim virksomhet og petroleum.

- Vi har lært svært mye av olje og gass de siste 50 årene, i tillegg til at vi har flere hundre års erfaring fra maritim næring. Vi er vant til å jobbe sikkert under krevende værforhold på dypt vann.

Arvid Nesse
- Norge var først ute med flytende havvind. Vi har ledet an og har flest teknologier under utvikling, sier Arvid Nesse, administrerende direktør i Norwegian Offshore Wind Cluster. Foto: Morten Gjerstad

Verdens første

To flytende havvindturbiner er i drift på feltet i dag. Hywind Demo (nå Unitech Zephyros), utviklet av Equinor og installert i 2009, var den gang verdens første fullskala flytende havturbin. I 2021 fikk vindturbinen selskap av TetraSpar Demonstrator, et konsept utviklet av danske Stiesdal Offshore sammen med Shell, tyske RWE og japanske TEPCO.

Flere prosjekter er under planlegging for testing på feltet, som til sammen har konsesjon for sju flytende havvindturbiner. Ifølge METCentre sin interne kartlegging finnes det 83 ulike konsepter for flytende havvindturbiner under utvikling globalt.

- Mange selskaper er nå klare for å teste prototypene sine. Det finnes ikke så mange områder i verden i dag som har de samme gode testforholdene som her på Karmøy, og som i tillegg har tillatelse fra myndighetene til å kunne installere vindturbiner utenfor kysten, sier Girard-Vika.

- Vi ønsker at testsenteret vårt skal bidra til å legge kunnskapsgrunnlaget for videre havvindsatsing i Norge, ikke bare innenfor det det tekniske, men også innenfor viktige områder som miljøpåvirkning, sikkerhet og beredskap.

Framtid

Blant de planlagte prosjektene på testsenteret er SeaTwirl S2, en fullskala demonstrasjonsturbin på 1 MW som bruker en vertikalakset vindturbin. Tårnet er koblet til en undervannsstruktur bestående av et flytende element og en kjøl. Når vinden får turbinbladene til å rotere, sørger kjølen for at strukturen opprettholder stabiliteten.

FLAGSHIP er et annet ambisiøst prosjekt som skal demonstrere verdens første flytende havvindturbin på 10 MW. Målet er å redusere kostnadene til 40-60 euro per MWh. Designet er innovativt, med en halvt-nedsenkbar betongflyter, enkel forankring og nye fortøyningsløsninger. Turbinen har også nytt kabeldesign og optimaliserte prosedyrer for installasjon og vedlikehold. Dette gir lavere kostnader og effektiv drift offshore.

Klarer alle forhold

Ute på testfeltet har bølgene økt i intensitet og et voldsomt regnvær gir de besøkende en smakebit på utfordringene naturen kan by på for framtidens vindturbiner.

- Værforholdene her ute gir oss verdifull kunnskap om hvordan teknologien vår fungerer under tøffe forhold. Klarer forholdene her, klarer du resten av verden også, smiler Girard-Vika.

Les mer om havvind: