Hopp til hovedinnhold
Til Reportasjer
ET TIDSSKRIFT FRA PETROLEUMSTILSYNET

35 år siden Piper Alpha: - Fortsatt stor betydning

Storulykken på britisk sokkel 6. juli 1988, da Piper Alpha eksploderte og brant, står igjen som ett av de verst tenkelige scenariene for alle som arbeider i og med petroleumsvirksomhet. Lærdommen etter ulykken er fortsatt relevant.

  • Barrierestyring
  • Prosessikkerhet
  • Risikostyring

I sommer er det 35 år siden katastrofen rammet britisk petroleumsvirksomhet, da 167 mennesker mistet livet i storulykken på Piper Alpha-plattformen.

Katastrofen startet da det begynte å lekke gass fra en kondensatpumpe som var stanset for vedlikehold. Samtidig oppstod det et driftsproblem som førte til at også den andre pumpen i dette systemet måtte stanses. En svikt i kommunikasjonen gjorde at kontrollromsoperatøren startet pumpen som var under vedlikehold, uten å vite at arbeidet der ikke var avsluttet.

Konsekvensen var en betydelig lekkasje av kondensat og gass, som tok fyr og eksploderte før noen rakk å gripe inn.

To timer etter den første eksplosjonen, gikk Piper Alpha i oppløsning. Størsteparten av innretningen sank i havet, inkludert boligkvarteret. Av de 226 personene som var ombord da ulykken skjedde, omkom 165. I tillegg døde to personer på et støttefartøy som deltok i redningsaksjonen.

Se video: Arven etter Piper Alpha

Til dags dato har ingen andre ulykker i petroleumsvirksomheten til havs kostet flere menneskeliv enn infernoet på Piper Alpha, 6. juli 1988. 

Påminnelse

Ptil-direktør Anne Myhrvold mener hendelsen har stor betydning også i dag.

- Selv om Piper Alpha-katastrofen ikke skjedde på norsk sokkel, er den viktig for alle som arbeider i denne industrien, uansett land. Ulykken er en påminnelse om at vi alltid må jobbe for å forebygge alvorlige hendelser, redusere risiko og forbedre sikkerheten, sier Ptil-direktøren.

- Bransjen har heldigvis ikke mange storulykker å se tilbake på. Desto viktigere er det å markere og minnes Piper Alpha, både som den menneskelige katastrofen ulykken var, og som eksempel på hva en storulykke betyr for næringen og resten av samfunnet, påpeker Myhrvold.

- Vi tar det gjerne som en selvfølge at alle kommer hjem fra jobb like friske og hele som da de dro – slik det skal være. Likevel er det viktig å bli minnet om at det verst tenkelige faktisk kan skje.

Piper Alpha

Piperfeltet ble påvist på britisk kontinentalsokkel i 1973 og kom i produksjon i 1976 med Occidental Petroleum som operatør. Feltet var utbygd med en stor produksjonsinnretning med stålunderstell.

Piper Alpha-plattformen var en av de største på britisk sokkel, og produserte på det meste over 300 000 fat olje per dag, som da tilsvarte ti prosent av Storbritannias totale råoljeproduksjon.

Til dags dato har ingen andre hendelser i petroleumsvirksomheten til havs kostet flere menneskeliv enn infernoet på Piper Alpha 6. juli 1988. I alt 167 mennesker omkom i denne storulykken.

Viktig læring

Myhrvold understreker at Piper Alpha brakte med seg mye lærdom til industrien. Hun mener at ulykken både har og har hatt stor betydning for sikkerhetsarbeidet, ikke bare på britisk sokkel, men i hele bransjen. Og viktigst; at lærdommene etter ulykken ennå er relevante.

- Vi ser fremdeles alvorlige hendelser, også på norsk sokkel, hvor det svikter på sentrale områder som planlegging, kompetanse, ledelse og etterlevelse av prosedyrer.

- Det er viktig å beholde ulykker som Piper Alpha i bevisstheten, for å sjekke ut at vi har lært og, ikke minst, at vi bruker det vi har lært. Selv om det nå har gått 35 år, er det viktig at unge som kommer inn i bransjen, lærer av historien og forstår betydningen av det som skjedde på Piper Alpha, fastslår Myhrvold.

- Risiko er ikke noe som kan reduseres til et regnestykke. Alle vi som jobber i virksomheten, trenger fra tid til annen å bli minnet om hva som kan skje når det går virkelig galt.

Foto av Ptil-direktør Anne Myhrvold
- Vi ser fremdeles alvorlige hendelser, også på norsk sokkel, hvor det svikter på sentrale områder som planlegging, kompetanse, ledelse og etterlevelse av prosedyrer, sier Ptil-direktør Anne Myhrvold. Foto: Vegard Breie