Ptil logo 2018 svart mobile ptil-logo-norsk-new
Til Reportasjer
ET TIDSSKRIFT FRA PETROLEUMSTILSYNET

Ekofisk - en vugge for sikkerhetsutviklingen

Den 9. juni 1971 åpnet statsminister Trygve Bratteli Ekofiskfeltet Foto: Erik Thorberg/NTB
Boredekksarbeidere i arbeid Foto: Industriminne Ekofisk
Arbeidsbilde offshore Foto: Industriminne Ekofisk
Den 9. juni 1971 åpnet statsminister Trygve Bratteli Ekofiskfeltet og markerte med det en milepæl i norsk oljehistorie.
Det ble starten på en 50 år lang fortelling om oppturer og nedturer, jubel og katastrofe, tøffe tak og teknologisk utvikling.
Sikkerhet går som en rød tråd gjennom alle disse årene. Norge har oppnådd et høyt nivå for sikkerhet og arbeidsmiljø i petroleumsvirksomheten.

Ekofisk var det første feltet i produksjon på norsk sokkel. Det er en sentral del av norsk historie de siste 50 årene og er også norsk oljehistorie i miniatyr. Funnet av feltet innledet en fase helt uten sidestykke, og har preget stort sett alle sider av det norske samfunnet siden.

Ekofisk er også et av de aller største feltene. Mer enn 30 plattformer, en lagertank i betong, flere lange eksportrørledninger, en stor terminal for mottak av råolje og våtgass i Teesside i Storbritannia og et mottaksanlegg for gass i Emden i Tyskland. Alt dette har vært i drift for å produsere hydrokarboner fra kalkreservoarene i Ekofiskområdet og frakte oljen og gassen ut til markedet.

Ekofiskfeltet
Ekofiskfeltet i dag. Det totale antall bemannede og ubemannede installasjoner som har vært i drift i Ekofisk-området, er nærmere 30. Den eldste er fra 1973, den nyeste ble satt i drift i 2015. Flere av installasjonene står i dag ’kalde’, det vil si at de ikke lenger er i bruk, og mange er fjernet. Samtidig er det investert i videreutvikling av feltene - for de neste 40 årene. Foto: ConocoPhillips

Høy pris

Verdien og velstanden Ekofiskfeltet har bidratt til har naturlig nok fått stor oppmerksomhet. Men historien om Nordsjøens «grand old lady» omfatter også viktige steg på veien mot dagens sikkerhetsnivå i hele næringen.

Ekofisks lange historie er fylt av teknologisk utvikling og suksesser, men også store tragedier. I de første tiårene med oljevirksomhet på norsk sokkel, skjedde en rekke ulykker og alvorlige hendelser. Ekofiskområdet ble hardt rammet. Flere helikopterulykker, brann på Ekofisk 2/4 A-plattformen i 1975, der tre omkom under evakuering, den store oljeutblåsningen på Bravo i 1977 - og katastrofen med Alexander L. Kielland i 1980, hvor 123 mennesker omkom. Alle disse er hendelser som er en del av vår oljehistorie.

Kielland: Viktig og vond arv

Kielland-ulykken fikk særlig stor betydning for utviklingen av sikkerheten på norsk sokkel - med hensyn til regelverk, tilsynsordning og fordeling av myndighetsansvar.

Selv om det var gjort mye sikkerhetsarbeid også før 1980, avdekket ulykken svakheter når det gjaldt beredskap, opplæring, ansvarsplassering, regulering og myndighetsoppfølging. I årene etter ble det derfor gjort viktig og varige endringer og forbedringer.

Foto av overlevende etter Alexander L. Kielland-ulykken
Alexander L. Kielland-plattformen kantret 27. mars 1980 i Ekofiskområdet i Nordsjøen. 123 mennesker omkom. Bildet viser overlevende fra den havarerte plattformen som ankommer Sola lufthavn ved Stavanger dagen etter ulykken. Foto: Erik Thorberg/NTB/SCANPIX

Etter ulykken ble store deler av sikkerhetsregimet gjennomgått og omformet. Endringene i regelverket og ansvarsfordeling danner grunnlaget for dagens sikkerhetsregime og det høye sikkerhetsnivået vi har i dag.

Les mer: Kielland - et vendepunkt for sikkerhetsarbeidet

På museum

Det er nå over 50 år siden funnet av Ekofisk. Men det er allerede mange år siden nordsjøgiganten havnet på museum.

På begynnelsen av 2000-tallet ba Riksantikvaren om at Ekofisks industrihistorie måtte dokumenteres, med utgangspunkt i kulturminneloven. Jobben ga de til Norsk Oljemuseum, som har samlet mye skriftlig materiale og bilder. I museets utstilling finnes også en del ikoniske gjenstander, som for eksempel borekronen som Ocean Viking brukte da borestrengen trengte inn i reservoaret den 25. oktober 1969.

Oppjekking av innretning
Oppjekking av innretningene på Ekofisk i 1987 er ett av de teknologiske c-momentene i historien om Ekofisk. Dette bildet er fra jekkingen av stigerørsplattformen 2/4 R. Foto: Industriminne Ekofisk

Du kan lese hele historien om Ekofisk på nettstedet https://ekofisk.industriminne.no

Ekofisk

Ekofisk-området ligger i den sørlige del av Nordsjøen, 300 kilometer sørvest for Stavanger. I tillegg til Ekofisk-feltet består området av de produserende feltene Eldfisk og Embla, som også inngår i utvinningstillatelse (PL) 018. De tre feltene blir drevet av ConocoPhillips på vegne av eierne i PL 018.

Kilde: conocophillips.no