Ptil logo 2018 svart mobile ptil-logo-norsk-new
Til Reportasjer
ET TIDSSKRIFT FRA PETROLEUMSTILSYNET

Opp fra knestående

 Foto: Subsea 7
Tettere samarbeid mellom operatør og leverandør handler om å spare tid og kostnader, mener Monica Th. Bjørkmann, toppsjef i Subsea 7 Norge og styreleder i Norsk olje og gass.

Tettere samarbeid mellom operatør og leverandør handler om å spare tid og kostnader, mener Monica Th. Bjørkmann, toppsjef i Subsea 7 Norge og styreleder i Norsk olje og gass.

Ptils Hovedtema for 2021 er På lag med leverandørene. I en serie artikler og reportasjer forklarer vi bakgrunnen for Hovedtemaet og viser leverandørenes rolle i petroleumsvirksomheten.

Da Subsea 7-sjef Monica Th. Bjørkmann for ett år siden ble valgt til styreleder i bransjeorganisasjonen Norsk olje og gass, var det første gang i historien en representant for leverandørindustrien inntok denne posisjonen.

- Vi er i en brytningsfase hvor operatørselskapene forstår at ikke alt foregår hos dem, sier Bjørkmann, som konstaterer at 80-90 prosent av arbeidstimene i norsk olje- og gassnæring utføres av leverandørleddet.

I de siste fem årene har det vært en trend med mer samhandling mellom leverandører og operatører. Bjørkmann tror dette handler om to ting: Den ene er at kostnadene kan reduseres. Den andre er at det gir kortere gjennomføringstid av prosjektene.

- Vi er i en brytningsfase hvor operatørselskapene forstår at ikke alt foregår hos dem, sier Bjørkmann, som konstaterer at 80-90 prosent av arbeidstimene i norsk olje- og gassnæring utføres av leverandørleddet.

- Ved å jobbe tett sammen fra en veldig tidlig fase, sparer man opptil ett år i planleggingsfasen.

Tettere samarbeid mellom operatør og leverandør handler om å spare tid og kostnader, mener Monica Th. Bjørkmann, toppsjef i Subsea 7 Norge og styreleder i Norsk olje og gass. Foto: Stian Lysberg Solum

Kjøpers marked

Bjørkmann anslår at fordelingen mellom alliansekontrakter og det hun kaller klassiske kontrakter i hennes selskap, er 50/50 ut fra omsetning. En klassisk kontrakt er inngått mellom én leverandør og én operatør. I en alliansemodell er det gjerne flere leverandører. I den typiske alliansemodellen deler man på opp- og nedsider, og spiller for samme lag.

-Det er kjøpers marked nå. Som leverandør er det vår oppgave å tilpasse oss markedet, sier Bjørkmann.

-Uavhengig av kontraktsmodell, er det gode muligheter for å få et godt samspill mellom operatør og leverandør. Det som skiller disse, og som er spesielt interessant for leverandørene, er hvis du klarer å ha det vi kaller insentivbaserte kontrakter. De stimulerer og motiverer til bedre løsninger som koster mindre, sier hun.

Uansett er det viktig for leverandøren å bli involvert i en tidlig fase:

-Det gjør at vi kan være en partner for operatøren og bringe fram vår kompetanse og erfaring, og komme med kostnadseffektive og optimale løsninger.

Tradisjonelt har det vært sånn at leverandøren ikke kommer inn før operatøren har bestemt seg for konseptet:

-Da kan vi kjøpe inn og fabrikkere og installere, men vi kan ikke være med å påvirke så veldig mye, sier hun.

Mindre skvis enn fryktet

Ifølge Bjørkmann er det en stor forskjell på nedturen i 2020 og tidligere kriser. Da pandemien kom, hadde leverandørindustrien ennå ikke klart å reise seg fullt opp siden forrige krise.

- Jeg vil si at vi var i knestående, økonomisk sett. Hvis operatørene da hadde pusha på enda en runde, og sagt at «nå må dere redusere kostnadene», tror jeg det hadde vært veldig tøft for leverandørene.

- Men det har de faktisk ikke gjort. Jeg tror det er fordi de forstår at det er viktig at leverandørindustrien overlever denne krisen.

Podkast: Hvordan kan oljeselskapene bevare sterke og livskraftige leverandører?