I 2020 er det 40 år siden katastrofen med Alexander L. Kielland. Gjennom film og reportasjer forteller vi hvordan Kielland-ulykken førte til forbedring av sikkerheten - og hvilken betydning hendelsen har for dagens sikkerhetsarbeid.

«Mayday, mayday - Kielland velter!» Nødmeldingen fra boligplattformen ble sendt ut klokka 18.33 denne mørke marskvelden. Plattformen tok inn vann og krenget raskt over. Etter bare 20 minutter tippet Kielland helt rundt.

Det var uvær da katastrofen inntraff, og tåken kom sigende. Sørøstlig kuling ga en bølgehøyde på seks til åtte meter og sterk strøm.

Den offentlige granskingsrapporten, som kom ut i april 1981, konkluderte med at årsaken til katastrofen var tretthetsbrudd i en sveisesøm. Bruddet medførte at én av de fem bæresøylene ble revet løs. Havariet var dermed uunngåelig.

Svikt på svikt

Alexander L. Kielland lå forankret ved Edda-plattformen i Ekofiskområdet da ulykken skjedde. Gangbroen over til Edda var denne dagen trukket opp på grunn av det dårlige været.

Situasjonen utviklet seg så fort at de færreste rakk å komme til lugaren for å hente redningsdrakt. Bare åtte av de 212 om bord klarte å få på seg drakt. Fire av disse overlevde.

Tre av de sju livbåtene som hadde plass til 50 personer, ble knust av bølger som slo mot plattformbeina under låring. Bare to av livbåtene kunne derfor benyttes. Og ingen om bord klarte å bruke utløsermekanismen til de oppblåsbare redningsflåtene. Disse kunne gitt plass til 400 mennesker.

En lufttemperatur på sju grader og vanntemperatur på fire grader levnet små sjanser for dem som falt i havet. Noen klarte å svømme bort til naboplattformen Edda og ble heist om bord der.

Men 123 mennesker mistet livet sitt i Nordsjøen denne kvelden. 89 overlevde.

Alexander L. Kielland-plattformen kantret 27. mars 1980 på Ekofiskfeltet i Nordsjøen. 123 mennesker omkom. Bildet viser overlevende fra den havarerte plattformen som ankommer Sola lufthavn ved Stavanger dagen etter ulykken.
Alexander L. Kielland-plattformen kantret 27. mars 1980 i Ekofiskområdet i Nordsjøen. 123 mennesker omkom. Bildet viser overlevende fra den havarerte plattformen som ankommer Sola lufthavn ved Stavanger dagen etter ulykken. Foto: Erik Thorberg/NTB/SCANPIX

En storulykke kan beskrives slik:

En hendelse, for eksempel en brann eller en eksplosjon, som medfører at flere mennesker mister livet eller blir alvorlig skadet.

En storulykke kan også være et oljeutslipp som gir alvorlig skade på miljøet – eller en hendelse som betyr at store økonomiske verdier går tapt.