Elleve personar omkom og fleire fekk alvorlige skader i katastrofa.

Deepwater Horizon sank etter to døgn, men meir enn fire millionar fat olje strøymde ukontrollert ut av brønnen i 87 dagar, fram til utblåsinga vart stoppa.

I etterkant av ulukka brukte Ptil store ressursar på å gå gjennom granskingsrapportar og innhenta ny kunnskap med tanke på læring for norsk petroleumsverksemd.

Oppfølginga av ulukka har blant anna omfatta:

  • oppdatering av bore- og brønnstandardar
  • utvikling av kapslingsutstyr for å kunna stenga utblåsingar inne
  • utvikling innan barriere- og risikostyring

Hovedtema 2020: Aldri en ny storulykke

– Ved valget av Hovedtema for 2020 ønsker vi å utfordre selskapene. Vi vil vite hva de skal gjøre bedre framover – og hvordan de skal gjøre det, sier Ptil-direktør Anne Myhrvold.

– Jeg håper inderlig at vi aldri opplever en ny storulykke i vår virksomhet. Skal vi unngå det, må vi utvikle oss. Alltid. Vi må søke kunnskap, analysere, implementere og la sikkerheten ha aller høyeste prioritet. Selskapene har ansvaret, og de må vise at de tar det. Hver dag.

Les mer om Hovedtema 2020: Aldri en ny storulykke

Foto av Deepwater Horizon
Elleve personar omkom og fleire fekk alvorlige skader i katastrofa på Deepwater Horizon i Mexicogolfen i 2010. Foto: AP/US Coast Guard