Hopp til hovedinnhold
Til Reportasjer
ET TIDSSKRIFT FRA PETROLEUMSTILSYNET

Brå kast i ISO-bransjen

Stillasarbeidere Foto: Monica Larsen
Arbeidere hos Kaefer Energy Foto: Monica Larsen
Leverandørselskapene som driver med isolasjon, stillas og overflatebehandling (ISO) er spesielt konjunkturutsatt.
Andre uka i mars 2020 hadde Kaefer Energy 2150 mennesker i arbeid. Uka etterpå var de 500.

De er blant de første som rammes av nedskjæringer og kostnadskutt. For ISO-selskapene er derfor langtidskontrakter gull verdt.

Ptils Hovedtema for 2021 er På lag med leverandørene. I en serie artikler og reportasjer forklarer vi bakgrunnen for Hovedtemaet og viser leverandørenes rolle i petroleumsvirksomheten.

Andre uka i mars 2020 hadde Kaefer Energy 2150 mennesker i arbeid. Uka etterpå var de 500.

Ni måneder etter at koronaen traff Norge, besøker vi Kaefer sine lokaler på Forus utenfor Stavanger.

Et skift på 40 ansatte jobber med å prefabrikkere deler til isolasjon og kapsling av rør og ventiler som skal tas i bruk i prosjekter til havs og på landanlegg.

På plassen utenfor rager et 17 meter høyt stillastårn. Et håndfast resultat av et femukerskurs som 14 deltakere er i ferd med å gjennomføre, etter avtale med Nav.

- Neste generasjon stillasarbeidere, konstaterer selskapets HR-direktør Thorbjørn Jensen, som selv jobbet i faget på 1990-tallet.

Brorparten av arbeidsstokken inne i verkstedhallen kommer fra Polen. Genserne de har på seg, er røde, grønne eller blå. De med samme farge jobber tett sammen på skiftet, og de bor og reiser sammen. Alt for å unngå smitte av covid-19.

Kaefer sendte ut permitteringsvarsel til nesten samtlige ansatte i mars 2020. Et 50-tall ansatte har ennå ikke kommet tilbake i arbeid - hovedsakelig fordi bostedene deres ligger i rød sone, og de selv ikke ønsker å gå i karantene.

- Høsten 2020 er vi oppe i 75-80 prosent av aktivitetsnivået før koronaen, sier Jensen, som også har flere års erfaring som medlem av Sikkerhetsforum, den sentrale trepartsarenaen for helse, miljø og sikkerhet i petroleumsvirksomheten.

Bilde av HR-direktør Thorbjørn Jensen i Kaefer Energy
-Vår erfaring er at jo bedre kjent vi blir, jo bedre får vi det til. Etter at vi har avklart forventningene til hverandre og vi vet hvor vi skal, blir alt mye lettere. Det er det vi har erfart gjennom lange kontrakter, sier HR-direktør Thorbjørn Jensen i Kaefer Energy Foto: Monica Larsen

Bedring

ISO-bransjen, som Kaefer tilhører, er kjent for å være blant de første som rammes av nedskjæringer og kostnadskutt. Tjenester til olje og gassnæringen, inkludert landanleggene på Kårstø og Mongstad, utgjør 98 prosent av aktiviteten deres i Norge. Det merkes når oljeprisen faller - samtidig som landet stenges ned.

I 2019 satte selskapet omsetningsrekord. Den blir ikke slått i 2020.

- Det har vært søkelys på å redusere kostnader så lenge jeg kan minnes, og vi har drevet med kontinuerlig forbedring i mange år, sier administrerende direktør Bård Bjørshol i Kaefer.

Mye har imidlertid blitt bedre i løpet av de siste årene, sier han, og trekker fram at kundene og deres representanter legger til rette for mer samarbeid og utvikling enn før. Tidligere varte en typisk kontrakt i tre år, med mulighet for forlengelse i ytterligere et par år.

Så, i 2015, inngikk de en kontrakt med Equinor på 15 år.

- Det var noe helt nytt, og det utgjorde en dramatisk forskjell, sier Bjørshol.

- I en langtidskontrakt har vi trygghet for at hvis vi gjør et forbedringsinitiativ, så får vi tatt i bruk nyvinningen på arbeidsstedet over tid. Og vi får høste av det – sammen med kunden. Det er ikke bare penger ut gjennom vinduet.

Bilde av administrerende direktør Bård Bjørshol i Kaefer.
- Det har vært søkelys på å redusere kostnader så lenge jeg kan minnes, og vi har drevet med kontinuerlig forbedring i mange år, sier administrerende direktør Bård Bjørshol i Kaefer. Foto: Monica Larsen

Opp- og nedrykk

I rammeavtalen med Equinor fikk Kaefer ansvar for flere store innretninger på norsk sokkel, i utgangspunktet Troll A, B og C, Åsgard A og B og Kristin. De hadde også utsikter til flere oppdrag hvis kunden ble fornøyd.

- Det er ikke gitt at vi får beholde ansvarsområdet vi har i dag. Hvis vi ikke er blant de beste utførerne, vil vi med stor sannsynlighet få redusert ansvar. Det er det vi leverer hver dag, som summerer seg opp til et resultat, sier Bjørshol.

Jensen sammenligner det med en fotballtabell. Noen står i fare for å rykke ned. Andre rykker opp, slik Kaefer gjorde i dette tilfellet – da de fikk utvidet ansvarsområdet i Equinor med feltene Martin Linge og Johan Sverdrup.

- Når kontraktene er lange, er det mye større vilje og aksept fra alle berørte for å investere i bedre og smartere løsninger, mener han.

- På kortsiktige oppdrag er det enklere å tenke at jobben skal bli ferdig så effektivt og fort som mulig.

- Vår erfaring er at jo bedre kjent vi blir, jo bedre får vi det til. Etter at vi har avklart forventningene til hverandre og vi vet hvor vi skal, blir alt mye lettere. Det er det vi har erfart gjennom lange kontrakter, sier Jensen.

- Men, legger han til: En andel av en servicebedrifts oppdrag er alltid uforutsigbar. Målet er å oppnå større forutsigbarhet, også for de kortere oppdragene.

Bilde av Imiołek Szymon i verkstedhallen hos Kaefer
Kaefer-ansatte Imiołek Szymon i verkstedhallen hos Kaefer Enedet prefabrikkeres deler til isolasjon og kapsling av rør og ventiler for brurgy, hvor k offshore og på landanlegg. Av smittevernhensyn er arbeidslagene kledd i grønne, røde eller blå gensere. Foto: Monica Larsen

Innovasjon på lager

Bjørshol mener leverandørene har fått større frihet og større medbestemmelsesrett. Det skjedde spesielt etter oljeprisfallet i 2014. For operatørene handlet det da om å få ned kostnadene. En måte å lykkes på, var å spille mer på lag med leverandørene - for sammen å få fram nye og bedre løsninger.

- Vi har i større grad enn før blitt satt i førersetet til å løse ting, sier Bjørshol.

Likevel frykter han at gode, nye løsninger ikke blir tatt i bruk, fordi enkelte representanter for kundene ikke ser den langsiktige nytten, men heller velger å spare penger på kort sikt.

- Kaefer er gjest ved kundenes anlegg, og hvis ikke kunden vil ta innovasjonen i bruk, blir den satt på lager. Når leverandøren investerer i å finne en bedre løsning, må kunden derfor være med for å sikre at den blir tatt i bruk, mener Bjørshol.

Kundene inviteres til å bidra med økonomisk drahjelp og teknisk ekspertise, men Bjørshol er opptatt av at det er trygge betingelser for at de immaterielle rettighetene - IP-rettighetene - forblir hos leverandøren.

- I en langtidskontrakt har vi trygghet for at hvis vi gjør et forbedringsinitiativ, så får vi tatt i bruk nyvinningen på arbeidsstedet over tid. Og vi får høste av det – sammen med kunden. Det er ikke bare penger ut gjennom vinduet , sier administrerende direktør Bård Bjørshol i Kaefer.

Bjørshol og Jensen trekker også fram en annen forbedring i forholdet mellom oppdragsgiver og leverandør.

- Tidligere var det vanlig at kundene sendte over programmet for arbeidet som skulle utføres neste år, i desember - altså måneden før det skulle starte. Da fikk ikke ledelsen tid til å forberede oppgavene slik de ønsket, påpeker Bjørshol.

- Nå får vi årsprogrammene sommeren før. Vi får da tid til å planlegge, og vi prøver å få en så jevn bemanning som overhodet mulig. Dermed oppnår vi også forutsigbarhet for våre ansatte.