Mye endret seg for Norge vinteren 1969. Funnet av Ekofisk, ett av verdens største oljereservoarer til havs, ble startpunktet for en ny oljenasjon. Feltet har i 50 år bidratt med enorme inntekter, men også med store ulykker.

Den største av dem opplevde vi 27. mars 1980, da boliginnretningen Alexander L. Kielland tippet rundt på Eddafeltet. Storulykken krevde 123 menneskeliv. Den endret også bransjen og har preget sikkerhetsarbeidet i alle år etterpå.

Ptil-direktør Anne Myhrvold

Rammer tungt

Vi har opplevd storulykker i oljebransjen både før og etter Kielland-katastrofen. Den første skjedde i 1973, da et helikopter styrtet på Ekofisk og fire mennesker omkom. Den siste skjedde i 2016. Et helikopter som var på oppdrag for Equinor, styrtet ved Turøy i Hordaland, og 13 mennesker omkom.

Ulykkene er en stor belastning, aller mest for de menneskene og familiene som rammes direkte. Også bransjen preges tungt og vondt når man opplever at kolleger, venner og ansatte mister livet på jobb.

Nestenulykker har det vært mange av gjennom alle de 50 årene. Også dette kan være svært alvorlige hendelser; og nære på katastrofer. Mennesker utsettes for traumer og store påkjenninger også i slike situasjoner.

 

Svarene er sentrale

Men hvordan forebygger vi nye ulykker? Temaet og diskusjonen reises i forbindelse med vårt Hovedtema – og vi krever respons.

Ptil-direktør Anne Myhrvold er opptatt av at ambisjonen om kontinuerlig forbedring omsettes i konkrete planer.

– Ved valget av Hovedtema for 2020 ønsker vi å utfordre selskapene. Vi vil vite hva de skal gjøre bedre framover – og hvordan de skal gjøre det, sier Myhrvold.

– Jeg håper inderlig at vi aldri opplever en ny storulykke i vår virksomhet. Skal vi unngå det, må vi utvikle oss. Alltid. Vi må søke kunnskap, analysere, implementere og la sikkerheten ha aller høyeste prioritet. Selskapene har ansvaret, og de må vise at de tar det. Hver dag.

I forbindelse med Hovedtemaet for 2020 stiller vi tre spørsmål, mest rettet mot ledere og beslutningstakere:

  • Hvordan kan vi fortsatt lære – og bruke det vi har lært?
  • Hvilke endringer og nye tiltak iverksetter ditt selskap og din organisasjon for å redusere faren for tap av liv?
  • Hvordan skal vi arbeide for å hindre en ny storulykke?

– Svarene er det sentrale her, understreker Myhrvold.

– Hvordan ivaretar selskapene sitt ansvar for å drive sikkert? Hvordan reduserer vi risikoen til lavest mulig nivå? Hvordan gjør vi dette, i praksis? Hvordan sørger vi for at de tre partene drar i samme retning?

– Ptil skal reise debatten - og søke løsninger. I alle sammenhenger, fastslår hun.

– Næringen bærer på en felles historie, og vi former også framtiden i fellesskap.

Hovedtema 2020: Aldri en ny storulykke

Vinteren 1969 ble Norge en oljenasjon; ved funnet av Ekofisk. De neste fem tiårene har brakt oss stor suksess – og store ulykker. I 2020 markerer vi at det er 40 år siden den aller største av dem.

Gjennom 50 år har vi lært mye om risiko. Og vi vet at god sikkerhet avhenger av bransjens evne til å redusere risiko.

Ambisjonen om fortsatt forbedring både skal og må prege framtiden for vår næring. Det er et felles ansvar for selskaper, arbeidstakere og myndigheter.

Tidsskriftet Dialog

Artikkelen er hentet fra vårt tidsskrift Dialog, som har som formål å åpne for debatt om noen av de mest aktuelle problemstillingene og utfordringene næringen står overfor på sikkerhetsområdet. 

Klikk her for å se alle utgaver av Dialog