Rapporten gir også en overordnet oversikt over emner og områder som er dekket eller mangler i tilgjengelige standarder vedrørende vinterisering av innretninger for leteboring eller og produksjon i områder åpnet for petroleumsvirksomhet i Barentshavet.

Arbeidet er blant annet basert på en gjennomgang av syv vinteriseringsmanualer fra produksjons- og boreoperatører. Hovedvekten er lagt på løsninger i forhold til ising, snø og lave temperaturer.

Leverandør: SINTEF
Prosjektgjennomføring: 2015 – 2016