Transport og evakuering av personell med fartøy og overføring til/fra innretninger ved hjelp av løfteinnretninger er et alternativ som kan brukes når helikopter ikke er tilgjengelig (f.eks. ved langvarig tåke), eller som et alternativ der helikoptertransport er lite egnet (f.eks. som følge av avstand).

Det siste aspektet er særskilt aktuelt i Barentshavet, hvor en har lange avstander til lokasjoner, samt liten eller ingen infrastruktur mellom land og innretning.

Prosjektets hovedmål er å ivareta sikkerhetsmessige hensyn i forbindelse med transport av personell til innretninger.

Leverandør: Proactima
Prosjektgjennomføring: 2015 – 2016