Prosjektet bygger videre på arbeidet utført i 2016 og 2017 relatert til konstruksjonssikkerhet i nord-områdene. Tidligere studier har vist at konstruksjoner kan skades av mindre isfjell som ikke oppdages, med for eksempel radar, før sammenstøt. 

Mål

Målet med studiet har vært å skaffe ny og bedre kunnskap om de hydrodynamiske aspektene ved samvirket mellom breis og halvt nedsenkbare boreenheter, og hvilke kollisjonsenergier et eventuelt sammenstøt representerer.

Resultat

Rapporten beskriver en hydrodynamisk modell for beregning av bevegelsen til små isfjell i bølger. Modellen brukes til å estimere kollisjonsenergi og treffpunkt på en halvt nedsenkbar plattform. Resultatene fra studiet viser samtidig at det fortsatt er usikkerhet rundt treffpunkt og energier forbundet med kollisjon mellom små isfjell og plattformer. 

Ptil har satt i gang videre arbeid for å kvantifisere mulige kollisjonsenergier og redusere usikkerhetene rundt kollisjoner. Resultatet av studien vil bli presentert for og diskutert med næringen.