Rapporten «Komposittreparasjoner på rørsystemer» fokuserer på erfaringer og sikkerhet med de mest brukte komposittreparasjonene i midlertidig-, semi- og permanent bruk.

Rapporten er utarbeidet av Force Technology for Ptil og gir en oversikt over ulike reparasjonsløsninger som har vært brukt i petroleumsvirksomheten fra 1980 og fram til i dag. Rapporten omhandler ikke brannmotstand spesifikt.

Rapporten viser at den nye ISO-standarden (ISO 24817) i langt større grad muliggjør såkalte designreparasjoner. Dersom komposittreparasjoner gjøres på riktig måte, og følger standarden, vil de kunne ha en positiv innvirkning på kvaliteten til komposittreparasjonene.

Denne rapporten gir oss en oversikt over antall reparasjoner og er et godt utgangspunkt for framtidige tilsyn.