I forbindelse med Ptils satsing på IKT- sikkerhet har SINTEF, på vegne av oss, gjennomført sektoroppaven IKT-sikkerhet - Fjernarbeid og HMS i perioden august 2018-april 2019.

Hovedmålet har vært å presentere kunnskap om bruk av fjernarbeid på sokkelen. Med fjernarbeid forstås endringer i industrielle kontroll- og sikkerhetssystemer på tvers av geografisk avstand.

Rapporten er spisset mot operasjonell teknologi, det vil si teknologi som støtter, kontrollerer og overvåker industriell produksjon, kontroll- og sikkerhetsfunksjoner.

Vi har tegnet et øyeblikksbilde med bakgrunn i datagrunnlaget fra selskapene, og informasjonen har blitt anonymisert i rapporten.

I tiden fremover vil vi publisere flere rapporter innen temaet IKT-sikkerhet for industrialiserte systemer på vårt nettsted.

Hvis du har spørsmål, ta kontakt på postboks@ptil.no.