I forbindelse med Ptils satsing på IKT- sikkerhet har SINTEF, på vegne av Ptilgjennomført sektoroppaven Kunnskap IKT-sikkerhet og CERT (responsmiljø) i perioden februar-juni 2018.

Rapporten tar utgangspunkt i enkelte selskaper, anlegg og innretninger på sokkelen, og inneholder momenter som kan brukes av næringen i videre arbeid med robustgjøring av IKT-sikkerheten i arbeidsprosesser og systemer.

Vi har tegnet et øyeblikksbilde med bakgrunn i datagrunnlaget fra selskapene, og informasjonen har blitt anonymisert i rapporten.

I tiden fremover vil vi publisere flere rapporter innen temaet IKT-sikkerhet for industrialiserte systemer på vårt nettsted.

Hvis du har spørsmål, ta kontakt på postboks@ptil.no.