Rapporten er et verktøy for å finne god praksis for å forebygge og håndtere innsiderisiko i eget selskap. Rapporten inneholder også en sjekkliste som kan benyttes som en enkel modenhetsundersøkelse for å finne ut hvor godt selskapet er rustet for å håndtere en mulig innsidetrussel.

Klikk her for å se modenhetsundersøkelsen

Bakgrunn

Innsiderisiko har ved flere anledninger blitt trukket frem som en trussel av blant annet Politiets sikkerhetstjeneste (PST), Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) og Næringslivets sikkerhetsråd (NSR). Samtidig viser tilsyn at petroleumsnæringen opplever innsidetrusselen som utfordrende å håndtere.

Rapporten er basert på informasjon og innspill gjennom workshops med selskapene, dybdeintervjuer og en litteraturstudie.

Rapporten ble presentert på fagseminaret om sikring 18. oktober 2019. Les mer og se presentasjoner fra seminaret her.