Studien er gjennomført av DNV-GL på oppdrag av Ptil. Målet har vært å gi en oppdatert status når det gjelder bruk av og hendelser med bolter, samt anbefalinger om eventuelle utviklingsbehov for å redusere risiko.

Bolter må fokuseres på i hele innretningens levetid, fra den enkelte produsent til operatørens design og vedlikehold.

Studien viser at fallende gjenstander er den dominerende fare og ulykke situasjonen i rapporterte hendelser med boltforbindelser, og anbefaler at bransjen bør stille tydeligere krav til hele boltforbindelsen over hele levetiden.

Ptil vil presentere resultatene fra studien i faglige fora og diskutere med næringen om hvordan standardiseringsarbeidet kan styrkes.