Målet med kartleggingen har vært å belyse forskjeller i hvordan områdeberedskapsordningene styres og driftes, samt kartlegge bruken av områdeberedskapsfartøyene.

Kartleggingen har vist at områdeberedskapsordningene på norsk sokkel fungerer bra. Kartleggingen viste også at kvaliteten på beredskapen som tilbys i de ulike områdeberedskapsordningene ikke er påvirket av næringens fokus på kostnadsbesparelser.