Sterk kulde er i denne sammenheng definert som lufttemperaturer fra -20 °C til -30 °C.

Studien har tatt for seg følgende hovedtema:

  • Systemer og utstyr som vil trenge særskilte designløsninger forårsaket av lavtemperatur inkludert en beskrivelse av mulige løsninger og tiltak
  • Spesielle hensyn til utforming eller operasjonelle krav som må tas knyttet til rask nedkjøling ved ikke-planlagte nedstengninger med tilhørende problem ved oppstart
  • Spesielle hensyn som må tas for å sikre tilgjengelighet på utvalgte sikkerhetssystemer

Resultat

Rapporten har identifisert at prosessanlegg i sterk kulde vil kunne møte utfordringer i normal drift og ved lengre tids stans dersom nødvendige vinteriseringstiltak ikke er identifisert og etablert.

Basert på kunnskap om utfordringer ved sterk kulde bør det etableres en strategi for å håndtere disse med tekniske og/eller operasjonelle tiltak.

Det er ikke identifisert problemstillinger som forhindrer operasjon ned mot -30⁰C dersom nødvendige tiltak etableres.