Formålet med studien har vært å undersøke om teknologi for håndtering av boreslam brukt på nyere boreanlegg har bidratt til forbedring av arbeidsmiljøet, beskrive utvalgte teknologier som brukes til håndtering av oljebasert boreslam, samt bidra til å spre informasjon i bransjen om hva ulike teknologier betyr for arbeidsmiljøet.