Ptil jobber bevisst med kontinuerlig forbedring av vår risikobaserte oppfølging av aktiviteter, der oppfølging av korrosjon under isolasjon (KUI) i prosjektering og drift av offshore installasjoner og landanlegg er et prioritert tema.

KUI er en alvorlig bidragsyter til storulykkerisiko. Ptil har tidligere gransket lekkasjer fra rør forbundet med KUI, som damplekkasje i 2012, hydrogenlekkasje i 2016, og naftalekkasje i 2017 og 2020, samt sprekker i en gasskjøler av korrosjonsbestandig stål i 2021.

Ptil fikk gjennomført et prosjekt på KUI i 2021, da med vekt på KUI for alminnelig stål. I studien som DNV nå har gjennnomført for oss, er KUI for korrosjonsbestandige materialer undersøkt.

DNV belyser i rapporten relevante KUI-aktiviteter for materialer karakterisert som rustfrie, med vekt på hvilke standarder som legges til grunn. Det er gjort en gjennomgang og sammenligning av nasjonale og internasjonale standarder, og informasjonsinnhenting fra industrien. Det er videre identifisert lærepunkter og forbedringsområder.

Målet med prosjektet er å identifisere utfordringer med KUI for korrosjonsbestandige materialer og identifisere egnede vedlikeholdsprogram. En forventet effekt er at felles tilnærming og læring på tvers i næringen kan gi redusert risiko for ulykker.