Både Petroleumstilsynet (Ptil) og industrien har over tid hatt oppmerksomhet på konstruksjonshendelser med storulykkespotensial. Disse inngår som en av indikatorene i RNNP. Det har imidlertid ikke vært tilsvarende oppmerksomhet mot kontruksjonshendelser knyttet til hjelpestrukturer og innfesting av utstyr, såkalte tertiære strukturer. 

Selv om svikt i slike konstruksjonselementer ikke har storulykkespotensial,  kan svikt gi fatale konsekvenser for enkeltpersoner. I innfesting av konstruksjonselementer som for eksempel rekkverk, grating og kabelgater, benyttes det ofte andre sammenføyninger enn tradisjonell sveising.

I studien har DNV identifisert erfaringer med eksplosjonssveising mellom stål og aluminium og andre "ikke-konvensjonelle" fester av tertiære komponenter. Studien omfatter også identifisering av trusler og risikoreduserende tiltak.

Gjennomgangen av utvalgte standarder og beste praksis viser at det er begrensede krav til ikke-konvensjonell festing av tertiære gjenstander. Oppmerksomheten har hovedsakelig vært på strukturelle boltforbindelser og tradisjonell sveising.

NORSOK M-001 Amendment har noen krav til valg av materiale og hvordan man unngår galvanisk korrosjon mellom stål og aluminium ved elektrisk isolasjon. Disse er hovedsakelig for gjennomgående bolter.

For flere detaljer, se vedlagt rapport.