Teknologi og skadedeteksjon

Digitalisering har i de senere år gitt muligheter for bedre tilstandsovervåking av konstruksjoner. Slik digitalisering inkluderer trådløse sensorer, datainnsamling og databehandling, digitale tvillinger og maskinlæringsalgoritmer for skadedeteksjon. Til sammen har dette fått navnet «Structural health monitoring» (SHM) på engelsk, som blant annet kan oversettes til «måling og overvåking av konstruksjoners helse». For å få en nyttig bruk av slike SHM metoder er det viktig å vurdere om de typiske og viktige skadene som skjer på offshore konstruksjoner kan oppdages med slike metoder.

Grunnlag for rapporten

Rambøll har i 2022 utført en studie for Petroleumstilsynet for å kartlegge skader på konstruksjoner meldt til Petroleumstilsynet (og tidligere Oljedirektoratet) fra 1974 og frem til 2021, og vurdere i hvilken grad SHM-metoder og digitale løsninger kan bidra til skadedeteksjon. I tillegg har arbeidet inkludert en gjennomgang av standarder for SHM fra andre industrier.

Studiet bygger på flere tidligere prosjekter innen tilstøtende områder, både fra Petroleumstilsynet og andre lands myndigheter innen olje og gass.

Tidligere studier

Ptil - Bruk av digitale løsninger for å overvåke konstruksjoners sikkerhet (Rambøll 2021)

HSE UK – Kontinuerlig tilstandsovervåking av konstruksjoner

BSEE US – SHM for vindturbiner til havs

Ptil – Integritetsstyring og tilstandskontroll av rør og subsea

Den nye rapporten finner du vedlagt i denne artikkelen. Den er kun på engelsk.