Operatører og redere på norsk sektor deltok med sin kunnskap i dette arbeidet.

Bakgrunn

En gjennomgang av data i hendelsesregister 1998-2016 viste at korrosjon under isolasjon (KUI) er en alvorlig bidragsyter til storulykkerisiko.

Ptil jobber målrettet med kontinuerlig forbedring av vår risikobasert oppfølging av aktiviteter, der oppfølging av korrosjon under isolasjon i prosjektering og drift av offshore installasjoner og landanlegg er et prioritert tema.

Vi har tidligere gransket lekkasjer fra rør forbundet med KUI, som damplekkasje i 2012, hydrogenlekkasje i 2016, og naftalekkasje i 2017 og 2020.

Gjennom denne undersøkelsen ønsker vi å se nærmere på hvilken praksis for styring av KUI risiko som benyttes i næringen. Vi vil også se på muligheten for identifisering av en best praksis, og på hvilken måte standarder inngår.

Mål og resultat

Vi ønsker å identifisere KUI-aktiviteter med hensyn til fare og ulykkesrisiko. Samtidig har vi belyst risikoelementer, kompenserende tiltak og vedlikeholdsstyring blant operatører i petroleumsnæringen, samt identifisere hvilke standarder som legges til grunn.

Rapporten er skrevet på engelsk, med et norsk sammendrag.