Denne studien er tenkt som et oppslagsverk i styring av innvendig integritet på rørledninger (ikke fleksible) for å unngå hydrokarbonlekkasjer. Den tar for seg følgende emner:

  • Utviklingen i styring av innvendig integritet de siste 30 åra
  • Trusler for innvendig integritet
  • Monitoreringsutstyr
  • Korrosjonsmodeller
  • Prediktive metoder
  • Inspeksjonsmetoder
  • Integritetsstyring
  • Hvordan sikre robust integritetsstyring gitt det man vet og det man ikke vet

Denne studien inngår i vårt sektorarbeid rettet mot integritetsstyring av rørledninger og undervannsanlegg.

Følgende studier er også relevante: