I rapporten er det tatt utgangspunkt i bore- og brønnoperasjoner, men det er også samlet inn informasjon om håndtering av hendelser i andre relevante bransjer.

Dette er videre brukt som grunnlag for å foreslå hvordan man kan etablere og systematisere rapportering av hendelser og avvik i automatiserte systemer, kontrollsystemer og sammenkoblede løsninger i petroleumsvirksomheten.