Kalkulering av utblåsnings- og dreperater ved verste tenkte tilfelle av en potensiell utblåsning under boring av brønner, er en del av vurderinger av miljørisiko og drepemuligheter knyttet til en potensielt verste utblåsnings-hendelse under boreoperasjoner i hydrokarbonførende formasjoner.

Evalueringene i denne studien gir betraktninger om usikkerhet knyttet til utviklingen av utblåsninger og fysiske forhold relatert til mulig trykkfall i potensielt strømmende formasjoner ved en utblåsning. Rapporten vurderer og oppsummerer flere historiske hendelser i denne sammenheng, som Montara- og Macondoutblåsningene.

Rapporten innhenter kunnskap om spesielle utfordringer knyttet til usikkerhet om hvordan deplettering av reservoartrykk kan tenkes å påvirke drepeoperasjoner gjennom avlastningsbrønn(er) ved en potensiell utblåsning, med spesiell relasjon til aktivitetsforkriften 86 om brønnkontroll.

Rapporten er på engelsk.