Utviklingen i relevant regelverk er også inkludert, for å identifisere endringer som kan ha betydning for utstyrets forventede levetid.

Bakgrunn
Løfteoperasjoner er forbundet med stor potensiell risiko. Det er derfor viktig at løfteinnretninger kontrolleres og vedlikeholdes for å opprettholde forsvarlig drift. I en vurdering av forlenget levetid for en innretning/anlegg som løfteinnretningene er plassert på, må det også utføres en levetidsvurdering av løfteinnretningene for å kunne beslutte om de fremdeles kan brukes eller om de må skiftes ut.

Tema i rapporten:

 • Myndighetskrav
 • Aldring vurdert ut fra
  • teknologi
  • behov
  • svekkelse av funksjoner

 • Utvikling i myndighetskrav og tekniske standarder relevant for løfteutstyr:
  • Ptils forskrifter
  • Maskinforskriften
  • Maritime forskrifter
  • Tekniske standarder

 • Levetidsanalyser og evaluering av restlevetid
 • GAP analyser
 • Håndtering av usikkerhet i vurderingsmaterialet
 • Dokumentasjon som bør inkluderes i beslutningsprosessen

Rapporten inneholder også et flytdiagram som gir en metodikk og prosess for vurdering av levetidsforlengelse, se vedlegg.

Arbeidet som er utført har hatt fokus på fastmonterte løfteinnretninger for lasthåndtering, som er beskrevet NORSOK R-002 – Løfteutstyr, vedlegg G.