Varierende praksis og kunnskap

Ptil har gjennom tilsyn og kontakt med næringen erfart at det er varierende praksis og kunnskap knyttet til brannmotstand og sertifisering av brannbeskyttelsesprodukter.

Gjennom studien har vi fått kunnskap, forståelse og erfaringer innenfor følgende tema:

  • Jetbranntest («High heat flux»)
  • Brannlaster ved testing etter hydrokarbonkurven
  • «Fire safe» nødavstengningsventiler
  • Samsvar mellom branntest av utstyr med passiv brannbeskyttelse og installert produkt
  • Eksplosjonstest av utstyr med passiv brannbeskyttelse
  • Bruk av midlertidig reparasjoner med hensyn til brannmotstand
  • Reparasjoner av brannbeskyttelse på struktur/rør/utstyr
  • Bruk av midlertidig passiv brannbeskyttelse
  • Bruk av passiv brannbeskyttelse på kun tre sider av stålbjelker
  • «Firenuts» (PBB) beskyttelse av bolter/mutter

Mål

Målet med prosjektet var å få kunnskap og dele erfaringer om hvordan temaene håndteres hos de ulike aktørene i petroleumsvirksomheten.

Resultat

Resultatet fra dette prosjektet er dokumentert i en rapport. Rapporten inkluderer en faglig betraktning av de ulike temaene, men også en kartlegging blant ulike operatørselskaper.