Hendelser med DP har storulykkepotensiale. I perioden 2014 til 2018 ble det rapportert inn 16 hendelser med tap av posisjon. Dette, sammen med økt bruk av batterier som energikilde under DP-operasjoner, har aktualisert og økt betydningen av å etablere og kjenne til tiden som trengs å kunne avslutte en DP-operasjon på en sikker måte. 

DNV GL har på vegne av Petroleumstilsynet utarbeidet en rapport som beskriver viktige sikkerhetsaspekter ved avslutting av DP-operasjoner. Den gir bakgrunn for krav og eksempel på metode for etablering av tiden det tar for å avslutte operasjonen «time to terminate» på en sikker måte.  

Rapporten beskriver også hvordan barrierer kan benyttes for å håndtere risiko ved DP-operasjoner.

Rapporten er på engelsk og er et bidrag til industriens arbeid på området. Den er utformet for å kunne brukes av både ledelse og teknisk/operasjonelt personell.