Identifisering av risikofaktorer

Studien omfatter identifisering av risikofaktorer som er spesielle for flytere, og inkluderer blant annet stabilitet, vann- og værtett integritet, ballastsystemer, evakueringsmidler, posisjoneringssystemer samt styring og vedlikehold av relevante systemer. 

Risikoelementer, tilhørende og manglende barriereelementer, samt effekten av kompenserende tiltak er identifisert og vurdert i en HAZID (Hazard identification) gjennomgang.