Konstruksjonssikkerhet

Konklusjoner fra tidligere arbeid er gjennomgått, sammenlignet og oppsummert.

En metode for estimering av sannsynlighet for isfjell er presentert, og tilgjengelige datakilder er vurdert. Kalvingsrater for hovedkildene til isfjell i Barentshavet, statistisk fordeling av form og størrelse, inngår som forutsetninger i beregning av årlig sannsynlighet for kollisjon med flytende breis. Beregningene for valgt område viser at årlig sannsynlighet for å bli truffet av isfjell er større enn 10-4 og må designes for. 

Tre forskjellige analysemetoder ble vurdert for beregning av energiopptak og dokumentasjon av konstruksjonsintegritet. Anbefalte tilnærminger for modellering er gitt, basert på isfjellets geometri.

Tidligere kollisjonsanalyser har vært basert på isfjell med 15 m utstrekning, da større isfjell vil kunne oppdages på radar, og håndteres. I denne studien har det blitt påvist at sannsynligheten for å oppdage isfjell reduseres ved økende bølgehøyde.

Arbeidet er oppsummert i to dokumenter, en hovedrapport som oppsummerer arbeidet i sin helhet, og en kortere rapport som oppsummerer læringen som er relevant for design og reanalyser av innretninger.